Ga naar de inhoud
Drugsconvenant

Hennep of wiet kweken in een huurwoning of garage van Welwonen is verboden.

Hennep of Wiet kweken zorgt voor overlast en grote veiligheidsrisico’s. Hieronder leest u hoe we samen met 34 gemeenten en andere partijen in Noord-Holland de drugscriminaliteit aanpakken.

Druggerelateerde criminaliteit zorgt voor gevaar in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij een dumping van chemisch afval van een drugslab, loopt ook het milieu schade op.

De huur wordt onmiddellijk opgezegd

Welwonen staat niet toe dat woningen, schuren of garages gebruikt worden voor het bedrijfsmatig kweken van wiet. Als de politie een wietkwekerij bij onze huurders vindt starten we onmiddellijk een juridische procedure om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden en de woning te laten ontruimen. Het maakt daarbij geen verschil of de hele woning of alleen één kamer voor hennepteelt wordt gebruikt.

We moeten keihard de strijd aangaan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan u denkt. Voorheen werkten we met het zogenaamde ‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen. Dat vraagt om een nieuw convenant.

 

Samenwerking sinds 1 november 2020

Sinds 1 november 2020 geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door de 34 gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.

Meld overlast of vermoedens van hennepteelt 

Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie, over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025.

Naar de website en kennisbank van NH Samen Veilig

Mag ik vijf hennepplanten verzorgen?

Als de politie klachten krijgt en de planten aantreft worden ze weggehaald, maar wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. Bij meer dan vijf hennepplanten en lampen erboven wordt er altijd proces-verbaal opgemaakt.