huurverhoging

Ieder jaar in april ontvangen onze huurders een brief met:

  • het nieuwe huurbedrag voor 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar
  • de nieuwe voorschotbedragen van eventuele servicekosten
  • het nieuwe bedrag van het serviceabonnement 


Huurverhoging 2019 
Van de overheid mogen we de huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen volgens het principe van de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.

Hoe komt het dat niet iedere huurder hetzelfde percentage aan huurverhoging krijgt?
Dit heeft te maken met de huurhoogte waarop een huurwoning nu zit. Als uw huurprijs (bijna) op de streefhuur (zie hieronder) zit, dan verhogen wij uw huur niet of met een lager percentage dan de 2,6% die wij maximaal mogen toepassen. Het is namelijk niet de bedoeling dat uw huurprijs boven de vastgestelde streefhuur komt. Een andere reden kan zijn dat uw huurprijs (bijna) op de maximale huurprijs zit. Ook dan kan het dus gebeuren dat de huur niet of met een lager percentage dan met 2,6% wordt verhoogd.

Wat is de streefhuur?
Dit is de maximale huur die wij voor een woning willen vragen. Op basis van het woningwaarderingsstelsel worden punten aan een huurwoning toegekend. Deze punten bepalen de maximaal redelijke huur voor de woning. Welwonen heeft in haar beleid opgenomen op welk percentage van deze maximaal redelijke huur wij een woning willen verhuren. Dit is de streefhuur.

Wat wordt bedoeld met de maximale huurprijs?
Deze is vastgesteld door de overheid. De sociale huurwoningen mogen niet duurder zijn dan € 720,42. De afgelopen paar jaar is de maximale huurprijs bevroren geweest op € 710,67. In 2019 is de maximale huurprijs na drie jaar weer iets verhoogd.  

Wat is de huursombenadering?
Alle huren van alle huizen van één woningcorporatie bij elkaar opgeteld heet de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhogen wij bij sommige woningen de huur méér, dan moeten we dat dus bij andere minder doen. Dus niet meer voor iedere woning dezelfde huurverhoging. Wel blijft voor sommige huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk. Video huursombenadering.

Optrekken huur na verhuizing
Als een woning na verhuizing leegkomt is dat vaak het moment om de woning te renoveren en de kwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van centrale verwarming of het plaatsen van een HR-ketel met warmwatervoorziening. Hierna wordt de huurprijs opgetrokken in overeenstemming met de kwaliteit van de woning.