huurverhoging

Ieder jaar in april ontvangen onze huurders een brief met:
 

  • het nieuwe huurbedrag voor 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar
  • de nieuwe voorschotbedragen van eventuele servicekosten
  • het nieuwe bedrag van het serviceabonnement 


Huurbeleid 2017-2018
Als de bewonerscommissies op 31 maart 2017 akkoord zijn, wordt het volgende huurbeleid doorgevoerd:
Voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 heeft de overheid het huurverhogingspercentage vastgesteld op maximaal 2,8 procent. Onze woningcorporatie heeft er echter voor gekozen om de huur van alle sociale huurwoningen met slechts één procent te verhogen, ongeacht leeftijd, gezinssamenstelling of inkomen. Uitzondering hierop zijn de huurwoningen die gesloopt worden; zij krijgen geen huurverhoging. 

Huurprijsaanpassing bij kwaliteitsverbetering
Ook op andere momenten dan op 1 juli, mogen we de huur van een woning aanpassen. Bijvoorbeeld als een woning door verhuizing is leeggekomen of als wij uw woning aanpassen en hiermee de kwaliteit verbeteren. We brengen dan de huurprijs in overeenstemming met de kwaliteit van de woning. Denk aan een renovatie, het aanleggen van een centrale verwarming of het plaatsen van een HR-ketel met warmwatervoorziening.