woonlastenfonds

Huurt u bij ons een woning en heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, dan komt u misschien in aanmerking voor een extra bijdrage bovenop de huurtoeslag. Een Woonlastenfondsbijdrage brengen wij op de huur in mindering. Als uw huurwoning ten opzichte van uw inkomen te duur is, dan krijgt u geen bijdrage uit het Woonlastenfonds. 

Aanvragen van een bijdrage uit het Woonlastenfonds kan, als u:

 • huurder bent van een zelfstandige woning en 23 jaar of ouder bent
 • huurtoeslag ontvangt, of een woonkostentoeslag van de gemeente Enkhuizen.
 • met eventuele medebewoners staat ingeschreven bij de gemeente Enkhuizen op het adres waarvoor u subsidie aanvraagt of ontvangt.
 • aan onderstaande voorwaarden voldoet.


Woonlastenfonds aanvragen
Als u aan de voorwaarden voldoet en een woning huurt van Welwonen, dan kunt u een bijdrage uit het Woonlastenfonds aanvragen via het aanvraagformulier Woonlastenfonds. U vindt de link onderaan deze pagina. Het ingevulde en ondertekende formulier levert u in op ons kantoor, samen met de volgende documenten:

Benodigde documenten in geval van kwijtschelding gemeentebelasting:  

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs
 • Een kopie van kwijtschelding van gemeentebelastingen over 2021
 • Kopieën van uw huurtoeslagvoorschot 2021


Als u géén kwijtschelding van gemeentebelastingen heeft:

 • Een kopie geldig legitimatiebewijs
 • Kopieën van uw huurtoeslag voorschot 2021
 • Kopieën van de jaaropgave(n) 2020
 • Kopieën van het financiële jaaroverzicht 2018 van uw spaar- en lopende rekeningen
  of het eerste bankafschrift van 2021


Wanneer gaat mijn aanvraag in?
Als u de aanvraag vóór 31 augustus 2021 indient, wordt het Woonlastenfonds toegekend vanaf 1 juli 2021. Latere aanvragen worden toegekend vanaf de eerste dag van de maand waarin u uw aanvraag heeft ingediend. 

Voorwaarden Woonlastenfonds (prijspeil 1-7-2021)

1. Uw huurprijs is na aftrek van de huurtoeslag niet hoger dan:

Huishouden leeftijd huurprijs
 na aftrek huurtoeslag 
een- en meerpersoonshuishoudens   jonger dan 66  € 237,62
eenpersoonshuishoudens ouder dan 66  € 235,80
meerpersoonshuishoudens ouder dan 66  € 233,99


2. Uw inkomen is niet hoger dan:

huishouden

 inkomen  
eenpersoonshuishouden
 € 19.207,00
meerpersoonshuishouden
 € 24.346,00
eenpersoonsouderenhuishouden
 € 19.648,00
meerpersoonsouderenhuishouden 
 € 26.929,00


3. Uw vermogen is niet hoger dan:

huishouden 
vermogen
eenpersoonshuishouden    
  €   6.295,00
meerpersoonshuishouden       
  € 12.590,00

4. De rekenhuur* mag niet hoger zijn dan:

type huishouden

rekenhuur/
aftoppingshuurgrens

1 of 2 personen                          € 633,25
3 of meer personen € 678,66

*) De rekenhuur ofwel de aftoppingshuurgrens is de huurprijs inclusief de servicekosten componenten voor schoonmaak, energie/verlichting en glasbewassing van gemeenschappelijke ruimten met een maximum van € 12,00 per component per maand.

Aanvraagformulier Woonlastenfonds juli 2021-juni 2022