sociaal statuut

We stemmen ons woningaanbod zo goed mogelijk af op de vraag van onze huidige en toekomstige huurders. Dit doen we via strategisch voorraadbeleid en -beheer. Hierbij is sloop/nieuwbouw soms onafwendbaar.

Het slopen van een woning kan voor een bewoner verstrekkende gevolgen hebben. De bewoner moet in ieder geval tijdelijk en soms definitief naar een andere woning verhuizen. We houden zo veel mogelijk rekening met de bewoner. Daarom zijn de rechten van onze huurders bij voorgenomen sloop/nieuwbouw vastgelegd in een zogenoemd sociaal statuut.

Dit sociaal statuut is opgesteld door de woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen in samenwerking met de huurdersbelangenvereniging van destijds. Het is voor het eerst in werking getreden op 1 oktober 2004 en geactualiseerd op 10 december 2014. 

Sociaal statuut bij sloop/nieuwbouw