huurdersparticipatie

We vinden het contact met onze huurders belangrijk. Ook heeft iedere huurder recht op informatie. Bijvoorbeeld over de jaarrekening en het jaarverslag, maar ook over voorgenomen plannen en werkzaamheden.

Verantwoording naar huurders
Sinds januari 2016 werken we samen met een Huurdersadviesraad. Daarnaast hebben we tenminste jaarlijks contact met onze bewonerscommissies.

Niet tevreden over ons?
Bent u niet tevreden over ons of heeft u een andere klacht?
Op de pagina klachten-en-geschillen vindt u de procedure en een klachtenformulier.

Huurdersadviesraad

Animatiefilmpje over de Nieuwe Woningwet en woningcorporaties