huurders adviesraad enkhuizen

                                                                   

Sinds januari 2016 werkt Welwonen samen met de Huurders Adviesraad Enkhuizen (HAR E.). Betrokken huurders met een hart voor sociale volkshuisvesting en een breed maatschappelijke interesse, die het gemeenschappelijke huurdersbelang dienen.

De bestuursleden van de Huurders Adviesraad Enkhuizen zijn:

  • Wil Raven 
  • Anita Metting
  • Liesbeth Kahlman
  • vacature


Wat doet de Huurdersadviesraad Enkhuizen
De HAR E. is een gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente Enkhuizen en Welwonen. Deze drie partijen maken samen prestatieafspraken. Hierin liggen lokale volkshuisvestelijke doelstellingen vast. Alle drie partijen kunnen elkaar houden aan de afspraken die ze met elkaar maken. Prestatieafspraken 2020-2025, voor het jaar 2021

De HAR E. en de directie van Welwonen komen ongeveer vier tot zes keer per jaar bij elkaar. De HAR E. denkt ook mee over de koers die Welwonen vaart. Bijvoorbeeld over woonlastenbeheersing, passend toewijzen, tweede-kans-beleid, aanscherping overlastbestrijding, meer woningen voor eenpersoonshuishoudens en het stimuleren van nabuurschap door het realiseren van specifieke woonvormen. 

Vacature vrijwillige aspirant-leden
De HAR E. wil als onafhankelijk adviesorgaan de belangen behartigen van de huurders in de sociale huursector in Enkhuizen. Hiervoor zijn enthousiaste (vrijwillige) aspirant-leden nodig. Mensen die willen helpen bij de uitoefening van diverse taken en contacten kunnen onderhouden met sociale woningverhuurders en de gemeente Enkhuizen. De HAR E. streeft naar een bestuur van maximaal vijf leden dat samenwerkt met verschillende HAR-commissies.

Bent u iemand die bovenal het collectieve huurdersbelang wil dienen? Dan is deze functie wellicht iets voor u. Opent u voor meer informatie de vacature. Heeft u vragen? Ga naar de website van de HAR E. of mail met Wil Raven via contact@harenkhuizen.nl

Artikel over HAR E. in weekblad de Drom 2017: 'Beweging in de Bloemenbuurt'