geluidsoverlast

Soms is het onvermijdelijk dat bewoners last van elkaar hebben
Gelukkig kunt u (over)last in veel gevallen zelf oplossen door simpelweg het gesprek met elkaar aan te gaan. Een vriendelijk praatje met uw buren lost in de regel namelijk meer op dan een klacht bij de woningcorporatie of de politie. Misschien hebben uw buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en leidt een gesprek eenvoudig tot vermindering van de klachten.

Vaak hebben bewoners last van leefgeluiden
Dit zijn normale geluiden. Toch worden ze vaak als hinderlijk ervaren. Bijvoorbeeld:

 • lopende of rennende kinderen
 • douche- en toiletgeluiden
 • dichtslaan van deuren
 • hoesten, snurken, hard spreken of schreeuwen
 • stofzuigen, boren, zagen
 • schuiven van meubilair of verplaatsen van serviesgoed


Leefgeluiden beperkt u door:

 • zachte vloerbedekking of een goede geluidsisolerende ondervloer onder harde vloerbedekking
 • zorg dat laminaat niet tegen de muur of tegen buizen van de cv of de waterleiding liggen
 • haal uw bed en eettafel een stukje van de muur
 • rubber strips of stootdopjes tussen deur en deurpost
 • viltjes onder meubelen
 • draag zacht schoeisel in huis
 • stofzuig of klus niet na 21.00 uur


Wanneer is het echt geluidsoverlast
Er is sprake van geluidsoverlast naarmate het geluid langer duurt en naarmate de ernst van het geluid erger wordt. Bijvoorbeeld een hond die urenlang achter elkaar blaft of als er 's nachts harde muziek wordt afgespeeld. Ook bij geluidsoverlast is het belangrijk om eerst met uw buren te gaan praten.

Als praten niet meer helpt
Is de (geluids)overlast niet meer acceptabel? Houdt de overlast aan, ondanks dat u vriendelijk heeft gemeld dat u er last van heeft? Bel dan de politie op 0900 - 8844. In geval van een calamiteit belt u 112.

De stappen voor het melden van (geluids)overlast

 1. U probeert altijd eerst in gesprek te komen met uw buren die overlast veroorzaken. Vertel hen op een rustige en vriendelijke manier welke geluiden u hoort. Benoem concreet datgene waar u last van heeft. Probeer samen tot een oplossing te komen.
   
 2. Slaagt u er niet in om met uw overlastveroorzaker tot een oplossing te komen, neem dan contact op met de politie. Krijgt u begeleiding van een hulpverlener (bijvoorbeeld Leviaan, GGZ of het Stadsteam) meld de overlast dan ook aan uw begeleider.
   
 3. Heeft u de stappen 1 en 2 gezet en houdt de overlast aan? Vult u dan het registratieformulier overlast in.