(geluids)overlast

Soms is het onvermijdelijk dat bewoners last van elkaar hebben
Gelukkig kunt u (over)last in veel gevallen zelf oplossen door simpelweg het gesprek met elkaar aan te gaan. Een vriendelijk praatje met uw buren lost in de regel namelijk meer op dan een klacht neerleggen bij de woningcorporatie of de politie. Misschien hebben uw buren helemaal niet in de gaten dat ze (geluids)overlast veroorzaken en leidt een gesprek eenvoudig tot vermindering van de klachten.

Bewoners hebben last van normale leefgeluiden die vaak als hinderlijk worden ervaren. Denk aan:

 • kinderen die in huis lopen en rennen;
 • douche- en toiletgeluiden;
 • dichtslaan van deuren;
 • hoesten, snurken, hard spreken of schreeuwen;
 • stofzuigen, boren, zagen;
 • schuiven van meubilair of verplaatsen van serviesgoed.


Wanneer is het echt geluidsoverlast?
Er is sprake van geluidsoverlast als het geluid langer duurt en naarmate de ernst van het geluid erger wordt. Bijvoorbeeld een hond die urenlang achter elkaar blaft of als er 's nachts harde muziek wordt gedraaid. 

Zo beperkt u leefgeluiden

 • kies voor zachte vloerbedekking;
 • leg een geluidsisolerende ondervloer onder harde vloerbedekking;
 • leg laminaat niet tegen de muur en buizen van cv of waterleiding;
 • haal uw bed en eettafel een stukje van de muur;
 • plaats rubber strips of stootdopjes tussen deur en deurpost;
 • plak viltjes onder meubelen;
 • draag zacht schoeisel in huis;
 • stofzuig of klus niet na 21.00 uur.


Burenconflict
Meestal gaat wonen naast elkaar goed, maar soms is het lastig. We spreken van een burenconflict als de interactie tussen twee of meer buren spaak loopt. Door kleine irritaties kunnen buren elkaar gaan vermijden. Deze irritaties zijn vaak in beginsel te klein voor formeel optreden door politie en/of justitie. Denk bijvoorbeeld aan geluids-, parkeer- en/of stankoverlast, onenigheid over erfafscheiding, tuin- en buitenproblemen, overlast door kinderen/huisdieren, vernielingen, rommel bij de woning en de manier hoe u door uw buren benaderd wordt.

Buurtbemiddeling inschakelen als met elkaar praten niet meer helpt
Is de (geluids)overlast niet meer acceptabel? Houdt de overlast aan, ondanks dat u vriendelijk heeft gemeld dat u er last van heeft? Schakel dan Buurtbemiddeling Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland in. Deze organisatie heeft als doel conflicten tussen buren doeltreffend op te lossen door de inzet van goed getrainde vrijwilligers in de functie van bemiddelaar. De bemiddelaars zijn neutraal, geven geen oordeel en kiezen geen kant. Buren proberen met behulp van de bemiddelaars zelf tot een duurzame oplossing te komen. 

Buurtbemiddeling Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland: hoe werkt het?
Wanneer u een conflict heeft met uw buren en u er samen niet uitkomt, neemt u dan contact op met Buurtbemiddeling. Daarna volgt een telefonisch intakegesprek met de coördinator. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over het traject en wordt er beoordeeld of uw situatie geschikt is voor Buurtbemiddeling. Vervolgens komen er twee bemiddelaars bij u thuis om uw beschrijving van de situatie te horen. Daarna gaan ze bij uw buren langs, zodat ook zij hun kant van het verhaal kunnen toelichten. Als beide buren openstaan voor een gezamenlijk gesprek, dan organiseren en begeleiden de bemiddelaars het bemiddelingsgesprek tussen u en uw buren op een neutrale locatie. Deelname aan buurtbemiddeling is gratis. Kent u mensen die mogelijk vrijwilliger willen worden in het buurtbemiddelingswerk? Hier vindt u de vacature.

De stappen voor het melden van (geluids)overlast

 1. U probeert altijd eerst in gesprek te komen met uw buren die overlast veroorzaken. Vertel hen op een rustige en vriendelijke manier welke geluiden u hoort. Benoem concreet datgene waar u last van heeft. Probeer samen tot een oplossing te komen.
 2. Slaagt u er niet in om met uw overlastveroorzaker tot een oplossing te komen, neem dan contact op met Buurtbemiddeling op telefoonnummer 0229-212587. Of kijk voor meer informatie op www.netwerkhoorn.nl of www.problemenmetjeburen.nl.
 3. Krijgt u begeleiding van een hulpverlener (bijvoorbeeld Leviaan, GGZ of het Stadsteam) meld de overlast dan ook aan uw begeleider.
 4. Heeft u de stappen 1 en 2 al gezet en is de situatie onhoudbaar, bel dan de politie op 0900 - 8844. In geval van een calamiteit belt u altijd 112. Houdt de overlast nog steeds aan en helpen de voorgaande stappen niet? Vul dan het registratieformulier overlast in. 


Buurtbemiddeling: 'voor goede buren en betere buurten'
Praat met uw buren, luister naar elkaars standpunten en maak afspraken!
Tel. 0229-212587
E-mail buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl
www.netwerkhoorn.nl 

Buurtbemiddeling wordt mede mogelijk gemaakt door:
SED-gemeentes, stichting Netwerk, Politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Welwonen en woningstichting het Grootslag.

Heeft u of iemand anders psychische hulp nodig? GGD Hollandsnoorden biedt hulp!
Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft, maar er geen acuut gevaar is? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). De contactgegevens voor de regio Westfriesland zijn: telefoonnummer 088-010 05 21 (van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 00 uur), e-mail: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl. Meer informatie en het online meldingsformulier vindt u op www.ggdhollandsnoorden.nl