hennepteelt

Hennep of wiet kweken in een huurwoning is verboden. Dit brengt overlast en grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Hieronder leest u hoe we samen met 34 gemeenten en andere partijen in Noord-Holland de drugscriminaliteit aanpakken.
 
De huur wordt onmiddellijk opgezegd
Welwonen staat niet toe dat woningen, schuren of garages gebruikt worden voor het bedrijfsmatig kweken van wiet. Als de politie een wietkwekerij bij onze huurders vindt starten we onmiddellijk een juridische procedure om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden en de woning te laten ontruimen. Het maakt daarbij geen verschil of de hele woning of alleen één kamer voor hennepteelt wordt gebruikt. 
 
In geval van 5 hennepplanten
Als buren er geen last van hebben en er niet over geklaagd wordt mag iemand thuis maximaal vijf hennepplanten in een pot verzorgen. Als de politie klachten krijgt en de planten aantreft worden ze weggehaald, maar wordt er geen proces-verbaal opgemaakt. Bij meer dan vijf hennepplanten en lampen erboven wordt er altijd proces-verbaal opgemaakt.
 
Meld overlast of vermoedens van hennepteelt 
Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie, over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Lees hier het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025.
 

Samenwerking sinds 1 november 2020
Sinds 1 november 2020 geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Het convenant is ondertekend door de 34 gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.

We moeten keihard de strijd aangaan tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan u denkt. Voorheen werkten we met het zogenaamde ‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit een vlucht genomen. Dat vraagt om een nieuw convenant.

Druggerelateerde criminaliteit zorgt voor gevaar in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Vaak gaat het samen met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel geld. En bij een dumping van chemisch afval van een drugslab, loopt ook het milieu schade op.