woon- en leefregels

Als mensen bij elkaar in een flat of appartementencomplex wonen, zijn er regels nodig.  Plezierig wonen gaat beter als iedereen zich aan deze regels houdt.

We controleren steekproefsgewijs en spreken bewoners erop aan als er bijvoorbeeld een stapel oude kranten of rommel in het trappenhuis ligt. Ook een fiets of een scooter hoort niet in het trappenhuis. Bij brand of ander gevaar moeten de vluchtwegen vrij zijn.

We hopen natuurlijk ook dat bewoners elkaar helpen om het trappenhuis netjes te houden.

Spreek ook uw buren aan als ze zich niet aan de regels houden. 

Brochure 'Prettig wonen, samen met buren...' (woon- en leefregels)