woonoverlast

Als u last heeft van uw buren is ons uitgangspunt dat u het probleem onderling oplost. Een gesprek lost vaak al veel op. Soms zijn bewoners zich niet eens bewust dat ze overlast veroorzaken. Informeer ook eens bij andere buren. Misschien ervaren zij ook overlast. In dat geval kunt u er gezamenlijk iets tegen doen, want samen staat u sterker.

Politie waarschuwen
Bel altijd de politie op 0800 - 8844 als de (geluids)overlast van uw buren niet acceptabel is. Als de overlast bij de politie bekend is, hebben wij meer mogelijkheden om tegen de overlastveroorzaker op te treden. Bij calamiteiten belt u altijd 112.

Overlastlogboek
Wanneer de overlast vaker voorkomt adviseren wij u om een logboekje bij te houden met wat en wanneer iets gebeurt en hoelang dit duurt. Hiervoor kunt u het overlastlogboek onderaan deze pagina uitprinten.

Onze overlastaanpak:

 1. U meldt de overlast bij Welwonen. In principe schriftelijk en het liefst via het overlast registratieformulier. 
  We ontvangen ook graag een overlastlogboek. Alleen in bijzondere omstandigheden kan uw melding bij de overlastveroorzaker anoniem blijven.
   
 2. Na ontvangst van het overlast registratieformulier en eventueel het overlastlogboek gaan we met de overlastveroorzaker in gesprek om te vertellen dat het veroorzaken van overlast onmiddellijk moet stoppen. Het kan voorkomen dat wij een bemiddelingsgesprek organiseren om beide partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. De afspraken worden vastgelegd en bevestigd aan beide partijen. 
   
 3. Als de overlast niet stopt, krijgt de overlastveroorzaker per brief een formele waarschuwing, eventueel met een gedragsaanwijzing als bijlage bij het huurcontract.
   
 4. Wanneer de overlast nog steeds aanhoudt, starten wij een juridische procedure met als uitgangspunt dat de veroorzaker van de overlast uit huis wordt geplaatst. Eventueel gaan we hiervoor naar de rechter.


Deze aanpak is slechts een leidraad. We blijven altijd oog houden voor de mens achter de overlastveroorzaker, maar we accepteren nooit de overlast die hij of zij veroorzaakt.  


brochure woonoverlast: wat kan ik doen, hoe los ik het op

registratieformulier overlast

overlastlogboek 

woonmaatschappelijk werker