planmatig onderhoud

Welke woningen planmatig onderhoud nodig hebben bepalen we aan het einde van ieder jaar. Een lijst van planmatige onderhoudswerkzaamheden vindt u onderaan deze pagina. 

We informeren u per brief of e-mail
Voor de start van de werkzaamheden krijgt u een brief of mail met de aankondiging van de onderhoudsklus en uitleg over de werkzaamheden. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert informeert u daarna nog over de exacte startdatum.

Klussen kunnen per woning verschillen
Het kan zijn dat wij besluiten bepaalde onderhoudswerkzaamheden bij de ene woning wel en bij de andere niet uit te voeren. En soms vervallen bepaalde klussen of komen er juist extra werkzaamheden bij. Daarom kunnen aan de geplande werkzaamheden geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon
Ruud Bijl is uw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of klachten over planmatig onderhoud. Gebruik svp het contactformulier.

Lijst planmatig onderhoud 2017