jongerenwoning

Ben je 18 jaar geworden? Dan kun je je inschrijven als woningzoekende.

We hebben ruim 150 woningen die gehuurd kunnen worden door mensen vanaf 18 jaar en een huurprijs hebben onder de huurtoeslaggrens tot 23 jaar (€ 432,51/prijspeil 2020).

Tot je 23ste kom je ook in aanmerking voor een jongerenwoning waarvoor een tijdelijk contract geldt. In deze woning mag je dan maximaal vijf jaar blijven wonen en blijf je punten opbouwen. Met voldoende punten kun je uiteindelijk verhuizen naar een woning waar je voor onbepaalde tijd kunt blijven wonen.

Hoe werkt een tijdelijk huurcontract voor een jongerenwoning tot 23 jaar?
Welwonen heeft op dit moment zestien specifieke jongerenwoningen. Je vindt ze in de Peperstraat, Doelenstraat en de Prinsenstraat. Voor deze specifieke jongerenwoningen gelden de volgende afspraken:

  • je bent niet ouder dan 23 jaar;
  • als je nu in Enkhuizen woont, dan krijg je voorrang;
  • je mag maximaal 5 jaar in de woning blijven wonen;
  • je inschrijving als woningzoekende blijft bestaan, je blijft dus punten opbouwen;
  • je zoekt zelf naar een andere woning vóórdat het huurcontract verloopt.
     

Vragen?
Gebruik het contactformulier of bel ons op 0228 - 350 500.

Inschrijven voor huurwoning via Woonmatch West-Friesland
Informatie over huurtoeslag