inschrijven en inloggen

Zoekt u een huurwoning in Enkhuizen of elders in Westfriesland? U kunt zich vanaf achttien jaar gratis inschrijven als woningzoekende.  Inschrijven via Woonmatch Westfriesland
 

Nieuws:

Woonruimteverdeling per januari 2020: voorrang voor spoedzoekers
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u snel een (andere) woning nodig heeft. Hiervoor is een urgentieregeling in het leven geroepen. Helaas komen niet alle mensen voor urgentie in aanmerking. Daarom starten de woningcorporaties in West-Friesland vanaf 1 januari 2020 een proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers. 

Wat zijn spoedzoekers?
Spoedzoekers zijn mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, tekort of niet ingeschreven staan als woningzoekende. Het zijn ook mensen die niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling, maar zich wel in een onhoudbare situatie bevinden. 

Registreren als spoedzoeker
Op de website van Woonmatch kunt u bij uw inschrijving onder ‘mijn gegevens’ in het blok ‘voorrang’ een aanvraag indienen om u als spoedzoeker te laten registreren. Daarvoor moet u alle vereiste documenten uploaden. De status van spoedzoeker is pas definitief na een positieve beoordeling van de bewijsstukken. Meer informatie vindt u op de pagina veelgestelde vragen van www.woonmatchwestfriesland.nl