toewijzingsbeleid

De toewijzing van sociale huurwoningen, met een huurprijs tot € 720,42 (prijspeil 2019) gaat volgens regels. Op de pagina passend toewijzen leest u tot welke huurprijs u kunt huren op basis van uw huishoudsamenstelling en gezinsinkomen. 

Woningen met een huur boven € 720,42 vallen in de categorie vrijesectorwoningen. Deze zijn uitgesloten van huurtoeslag.

Urgentie
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u snel een (andere) woning nodig heeft. Op de pagina urgentieregeling leest u meer over het aanvragen van urgentie.

Inkomensverklaring aanvragen zodra u op woningadvertenties reageert
Zonder inkomensverklaring kunnen wij u géén woning toewijzen. Wij zijn verplicht om zowel de inkomensgegevens van u als die van een eventuele partner te controleren. We doen dit altijd, óók als uw partner zegt geen inkomen te hebben.

Zorg dat u de inkomensverklaring bij zich heeft als wij met u in gesprek gaan over een eventuele woningtoewijzing. Vraag de verklaring daarom alvast aan wanneer u op woningadvertenties reageert. Dit kan via:

  • de Belastingtelefoon 0800-0543 (duurt minimaal 5 dagen, houd uw BSN-nummer bij de hand)
  • de website van de Belastingdienst (downloaden en uitprinten)