passend toewijzen

Inkomen in verhouding met huurprijs
Wij streven ernaar om 100% van onze woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat we verhuren aan de doelgroep - de mensen met lagere inkomens - en dat de huur in verhouding is met het inkomen van de bewoner. We zijn verplicht om minimaal 95% van onze woningen passend toe te wijzen.

Zoveel mogelijk woningen toewijzen aan de doelgroep
Van de sociale huurwoningen die vrijkomen wijzen we zoveel mogelijk toe aan mensen met lagere inkomens:

  • ten minste 80% wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021);
  • ten hoogste 10% wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655 (prijspeil 2021);
  • de overige 10% mogen we toewijzen aan hogere inkomens.


Inschrijving woningzoekende controleren en actualiseren
Wij adviseren u om uw inkomensgegevens en huishoudgrootte in uw inschrijving te controleren en indien nodig te actualiseren. Als een vrijkomende woning qua huurprijs niet bij uw huishoudinkomen en/of gezinsgrootte past, dan komt u niet in aanmerking voor de woning. Als u “Mijn persoonlijk aanbod” instelt, dan worden woningen die niet bij uw inkomen passen ook niet zichtbaar als u bent ingelogd.