passend toewijzen

Inkomen in verhouding met huur
Wij zijn verplicht minimaal 95% van de vrijgekomen woningen passend toe te wijzen. Dit houdt in dat de huur in verhouding staat met het inkomen. Zie onderstaande afbeelding. Ons streven is om 100% van de woningen passend toe te wijzen. 

Zoveel mogelijk toewijzen aan de doelgroep
Naast de verhouding inkomen en huur moeten we zoveel mogelijk woningen toewijzen aan de doelgroep. Dit betekent dat we:

  • minimaal 80% van de woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 36.165  
  • 10% aan mensen tot € 40.349
  • 10% vrij kunnen toewijzen, waarbij urgent woningzoekenden voorrang krijgen 


De inkomensgrenzen in dit plaatje zijn gelijk aan de aftoppingsgrensen van de huurtoeslag. De huurpijzen zijn zonder servicekosten. 

Woninginschrijving controleren en actualiseren
Wij adviseren u om uw inkomens- en huishoudengegevens in uw woninginschrijving te controleren en indien nodig te actualiseren. Als een vrijkomende woning qua huurprijs niet bij uw huishoudinkomen en/of gezinsgrootte past, dan komt u niet voor de woning in aanmerking. Als u “Mijn persoonlijk aanbod” heeft ingesteld, wordt de woning niet zichtbaar als u bent ingelogd.