Passend toewijzen

Voor het toewijzen van sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 752,33 (prijspeil 2021) zijn woningcorporaties gebonden aan regels.

We zijn verplicht om onze huurwoningen passend toe te wijzen en zoveel mogelijk te verhuren aan mensen met lagere inkomens. De huurprijs moet passen bij het inkomen en de huishoudgrootte moet passen bij het type woning (jongeren- of seniorenwoning, appartement, kleine of grotere eengezinswoning). 

Soms wijzen we toe aan hogere inkomens

Om sociale draagkracht in Enkhuizen te krijgen en te behouden, is het wenselijk om ook huurwoningen toe te wijzen aan huishoudens met een iets hoger inkomen. Zo creëren we wijken en straten met een diversiteit aan huurders.

 

Hoe werkt passend toewijzen?

Van de sociale huurwoningen die vrijkomen wijzen we zoveel mogelijk toe aan mensen met lagere inkomens:

  • Ten minste 80% van onze huurwoningen wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021);
  • Ten hoogste 10% van onze huurwoningen mogen we toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655 (prijspeil 2021);
  • De overige 10% van onze huurwoningen mogen we toewijzen aan hogere inkomens.


Meer informatie over passend toewijzen op de website van de Rijksoverheid.