Ga naar de inhoud

Momenteel gaan er phishing berichten rond. Dit zijn nepberichten per e-mail of sms waarbij criminelen uit zijn op uw gegevens of geld. De nepberichten die nu in omgang zijn lijken van Woningnet te komen. Belangrijk: klik nooit op de link in het bericht en deel uw bankgegevens niet. In de berichten staat bijvoorbeeld dat u de verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen of ze vragen om met 0.01 cent de inschrijving te heractiveren. 
 
Ontvangt u een e-mail of sms-bericht van Woningnet? En wordt er in het bericht om geld gevraagd? Grote kans dat het een nepbericht is. Heeft op de link geklikt en uw bankgegevens gedeeld? Neem dan meteen contact op met uw bank.
Belangrijk om te weten:
Welwonen werkt met Woonmatch West Friesland.
WoningNet stuurt geen betaalverzoeken met links in de tekst.
WoningNet stuurt geen betaalverzoeken via de sms.
WoningNet sluit nooit een inschrijving na een periode van inactiviteit.
WoningNet belt nooit met het verzoek om een betaling te doen.