over welwonen

Welwonen is het samenwerkingsverband tussen de welzijnsstichting Welzijnswerk Enkhuizen en de woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen. 

Wij werken wij aan de fysieke en sociale leefbaarheid van buurten en wijken in de stad.