stichting 'voor effies'

Welwonen heeft in maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de stichting 'Voor Effies'.

'Voor Effies woning'
Deze stichting biedt tijdelijk gemeubileerde woonruimte aan inwoners uit Enkhuizen en omstreken, die wegens omstandigheden geen woning hebben of hiervan geen gebruik kunnen maken. Aanmeldingen voor een 'Voor Effies woning' komen via hulpverleners, kerk, samenleving of Welwonen. 


Welwonen heeft vier woningen aan ‘Voor Effies’ toegewezen. Stichting ‘Voor Effies’ heeft de woningen ingericht en regelt de aansluitingen van de nutsvoorzieningen. Het tijdelijke huurcontract staat op naam van de bewoner. 

Twaalf maanden
Een 'Voor Effies woning' wordt aangeboden voor een periode van maximaal twaalf maanden. De bewoner krijgt persoonlijke begeleiding van een vaste vrijwilliger van ‘Voor Effies’. Tijdens de twaalf maanden wordt de bewoner door 'Voor Effies' begeleid naar een vaste woonruimte. Indien nodig bemiddelt Welwonen hierin. 

Heeft u vragen over 'Voor Effies'? We beantwoorden ze graag. 
E-mail Jacco Domburg, Welwonen, woonconsulent participatie en leefbaarheid
E-mail Margreet Keesman, Raadslid SP