klachten en geschillen

Wij werken er hard aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch ontevreden over onze dienstverlening of houden wij ons niet aan de afspraken? Neemt u dan contact met ons op. Vaak is er sprake van een misverstand en komen we er samen wel uit. 

Bovenregionale geschillencommissie Noord-Holland Noord; als u niet tevreden bent over onze oplossing
Als uw klacht niet naar uw tevredenheid door Welwonen is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale geschillencommissie. Deze commissie is ingesteld door de woningcorporaties actief in de regio’s Kop Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Waterland en West-Friesland. 

De Bovenregionale geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit vijf leden. Naast de voorzitter hebben twee leden zitting op voordracht van de huurdersorganisatie(s) en leden op voordracht van het bestuur. Tijdens een zitting bestaat de commissie uit drie leden, waarvan naast de voorzitter één lid op voordracht van de huurdersorganisatie(s) en één lid op voordracht van het bestuur. De leden rouleren bij de vergaderingen. Ze hebben geen relatie met Welwonen en ze hebben zitting in de commissie op persoonlijke titel.

De procedure bij klachten en geschillen
 

 • Heeft u een klacht? Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Welwonen? We lossen dit graag samen met u op. Vult u het contactformulier in of bel naar 0228 - 350 500.
   
 • Heeft Welwonen uw klacht NIET naar tevredenheid opgelost? Meld uw klacht dan bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord Holland Noord. Leest u eerst het klachtenreglement van de Bovenregionale geschillencommissie NHN. Daarna kunt u uw klacht sturen naar onderstaand adres.

  Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland-Noord
  Antwoordnummer 521
  1800 VB Alkmaar
  E-mailadres: geschillencommissieNHN@gmail.com