sponsoring

Clubs en evenementen sponsoren we niet meer
Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat dat dat woningcorporaties alleen nog sponsorverzoeken mogen honoreren die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van de corporatie. Activiteiten voor een breder publiek, zoals een voetbalclub, een cultureel- of een sportevenement en de Oranjevereniging kan Welwonen daarom niet meer ondersteunen.

Wat mogen we nog wel sponsoren
Initiatieven van huurders ondersteunen wij nog steeds graag, omdat dit de leefbaarheid in buurten en wijken ten goede komt. Hiervoor werkt de woningcorporatie samen met de welzijnswerkers van Welwonen. Samen beslissen we of een initiatief mogelijk is en hoe we bepaalde wensen kunnen ondersteunen. 

Sponsorverzoek indienen
Wilt u als bewoner een sponsorverzoek indienen?  Doet u dit dan via ons contactformulier en beantwoord de vragen wie, wat, waar, waarom, wanneer, buurt/wijk, doelgroep en de doelstelling.