organisatie

Personele Unie
Welwonen is de naam van het samenwerkingsverband tussen Woondiensten en Welzijnswerk Enkhuizen. Ze hebben beide dezelfde directeur en vormen daarmee een zogenoemde personele unie.
 

Toezichthouders
Een personele unie is een wettelijk toegestane constructie, waarbij het intern toezicht is gescheiden. Dit betekent dat de woningcorporatie en de welzijnsinstelling elk hun eigen toezichthouders hebben. Uiteraard mag er geen geld weglekken van de een naar de andere organisatie. Accountants zien hier nauw op toe.

Taken woningcoprotatie en welzijnsstichting
De taak van de woningcorporatie ligt vast in de nieuwe Woningwet. Een corporatie zorgt voor sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. De prestaties van de welzijnsorganisatie worden door de gemeente bepaald en vastgelegd.

Bij Woondiensten en Welzijnswerk werken in totaal 41 mensen. Omgerekend zijn dit 30,4 volledige arbeidsplekken (fte). 

Meer informatie over wonen en welzijn

Brochure ´wie we zijn en wat we doen´