organisatie

Personele Unie
Welwonen is de naam van het samenwerkingsverband tussen Woondiensten en Welzijnswerk Enkhuizen. Ze hebben beide dezelfde directeur en vormen daarmee een zogenoemde personele unie.
 

Twee Raden van Commissarissen
Een personele unie is een wettelijk toegestane constructie, waarbij het intern toezicht is gescheiden. Dit betekent dat de woningcorporatie en de welzijnsinstelling elk hun eigen Raad van Commissarissen hebben. Uiteraard mag er geen weglek van gelden naar de ander plaatsvinden. Accountants zien hier nauw op toe.

De taak van de corporatie ligt vast in de nieuwe Woningwet en komt neer op het voorzien in voldoende sociale huurwoningen voor mensen met een inkomen tot maximaal € 35.739. De door de welzijnsorganisatie te leveren prestaties worden door de gemeente bepaald. 

Bij Woondiensten en Welzijnswerk werken in totaal 41 mensen. Omgerekend zijn dit 30,4 volledige arbeidsplekken (fte). 

Meer informatie over wonen en welzijn

Brochure ´wie we zijn en wat we doen´