het talenten-huis

Het Talenten-huis B.V. is een Enkhuizer organisatie en gezinshuis. Het huis wordt gehuurd van Welwonen.

Kamertrainingstraject
De medewerkers van het Talenten-huis hebben de zorg voor jongeren in de leeftijdsgroepen 12 - 14 en 18 - 22 jaar. Wanneer jeugdigen of jong volwassenen om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen, kunnen zij deelnemer worden van het Talenten-huis. Ze worden in een gezinshuis begeleid tot een volwassen deelnemer aan het maatschappelijk leven. Alle deelnemers volgen een zogenaamd ‘kamertrainingsproject’.

In het Talenten-huis is het voor de bewoners gezellig thuiskomen na een intensieve school- of werkdag of (sport)activiteit. De woning is huiselijk ingericht en iedere deelnemer heeft er een eigen kamer. 

De medewerkers van het Talenten-huis begeleiden en stimuleren hen om naast hun school of werk ook activiteiten te ondernemen die bij de deelnemers passen.

Het ultieme doel voor iedere deelnemer van het Talentenhuis is doorstromen naar een eigen huurwoning en zelfstandig wonen en leven.

Meer informatie over het Talentenhuis.