nieuw begin

Het project Nieuw Begin is een initiatief vanuit de Protestantse Gemeente en Gemeente Enkhuizen. Het project startte in 2015, nadat zij constateerden dat een flinke groep Enkhuizer jongeren van 16 – 23 jaar weinig perspectief had op het gebied van werken, wonen en dagbesteding. Nieuw Begin geeft deze jongeren een extra steuntje in de rug.

Nieuw Begin is gericht op laagdrempelige arbeidstoeleiding en/of het vinden van een zinvolle dagbesteding voor de jongeren. Daarnaast biedt Nieuw Begin vanaf medio 2019 vier woon/werktrajecten vanuit voormalig hotel/café ‘Van Puffelen’ in de Westerstraat 153. Dit pand is eigendom van Welwonen en wordt verbouwd voor Nieuw Begin. 

Samen met de jongere wordt er een persoonlijk trajectplan opgesteld, waarbij gekeken wordt naar wat er nodig is voor een perspectiefvolle toekomst. Uiteraard zijn alle gesprekken tussen de jongere en de trajectbegeleider vertrouwelijk en blijven de persoonsgegevens anoniem.

Nieuw Begin is voor jongeren van 16-23 jaar, die...

  • woonachtig zijn in Enkhuizen
  • geen werk hebben en/of opleiding doen
  • op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding
  • klaar zijn voor een nieuw begin

Traject arbeidstoeleiding

Via een persoonlijk trajectplan van ongeveer twaalf maanden werken de jongere en de trajectbegeleider samen aan een Nieuw Begin. Verschillende aspecten komen aan bod:

  • werk/school
  • wonen
  • zingeving
  • financiën
  • relaties
  • gezondheid


Aanmelden
Jongeren kunnen zichzelf aanmelden bij Nieuw Begin. Ouders, naasten, leerkrachten, huisartsen, het stadsteam of jongerenwerkers kunnen dat ook doen. Er is geen indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een traject bij Nieuw Begin. Het project is laagdrempelig en dus makkelijk toegankelijk.

Contact
Zit je ergens mee, heb je vragen? Mail met Sanne Langbroek van Nieuw Begin. Ze helpt je graag.

Nieuw Begin vindt je in het kantoor van Welwonen
Rode Paard 5
info@nieuwbeginenkhuizen.nl

Naar de website van Nieuw Begin (online per medio maart 2019)