nieuw begin

Het project Nieuw Begin bestaat sinds 2015. Het is een initiatief vanuit de Protestantse Gemeente en de Gemeente Enkhuizen nadat zij constateerden dat een flinke groep Enkhuizer jongeren van 16 – 23 jaar weinig perspectief had op het gebied van werken, wonen en dagbesteding. Nieuw Begin geeft deze jongeren een extra steuntje in de rug.

Nieuw Begin is gericht op laagdrempelige arbeidstoeleiding en/of het vinden van een zinvolle dagbesteding voor de jongeren. Daarnaast biedt Nieuw Begin vier woon/werktrajecten vanuit het pand 't Centrum aan de Westerstraat 153 voor jongeren van 18-23 jaar. Het pand is eigendom van Welwonen en wordt verhuurd aan het project 'Nieuw Begin', Parlan Jeugdhulp en de vier jongeren die hier wonen.

Wat doet Nieuw Begin?
Samen met de jongere wordt er een persoonlijk trajectplan opgesteld, waarbij gekeken wordt naar wat er nodig is voor een perspectiefvolle toekomst. Uiteraard zijn alle gesprekken tussen de jongere en de trajectbegeleider vertrouwelijk en blijven de persoonsgegevens anoniem.

Voor wie is Nieuw Begin? Het project is voor jongeren van 16-23 jaar, die...

  • woonachtig zijn in Enkhuizen
  • geen werk hebben en/of opleiding doen
  • op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding
  • klaar zijn voor een nieuw begin


Hoe kom ik in contact met Nieuw Begin?
Mail of bel met Sanne Langbroek. Of kom eens langs op haar werkplek bij Welwonen. Je hoeft geen afspraak te maken.

Nieuw Begin, Rode Paard 5, 1602 DG Enkhuizen
Tel. (06) 20776371
info@nieuwbeginenkhuizen.nl
Naar de website van Nieuw Begin