medehuurderschap aanvragen

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u automatisch wettelijk medehuurder. Een voorwaarde is wel dat u op dit adres in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven.

Heeft u nog niet aan ons doorgegeven dat u op hetzelfde adres woont als de huurder, vult u dan het aanvraagformulier medehuurderschap in en lever het bij ons in samen met een kopie van uw huwelijks- of partnerschapsakte.

Bij samenwonen niet automatisch medehuurder
Als u samenwoont wordt u niet automatisch medehuurder van de woning. Ook niet als u een samenlevingsovereenkomst heeft. U kunt wel een aanvraag bij ons indienen om medehuurder te worden. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • u woont volgens de GBA minimaal twee jaar op het adres van de woning (hoofdverblijf) en u heeft samen met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • uw financiële situatie is toereikend om de huur te kunnen betalen;
  • u doet dit verzoek met het oog op voortzetting van de huidige huurovereenkomst;
  • een verzoek om snel de positie van medehuurder te krijgen als de huurder verhuist wordt afgewezen.


Kinderen en uitzonderingen
Kinderen komen in principe niet in aanmerking voor het medehuurderschap, omdat een ouder-kind relatie eindig is. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk. Hierbij mag echter geen sprake zijn van een woning die voor een doelgroep is aangemerkt. Bijvoorbeeld een seniorenwoning. Uitzonderingen zijn:

  • als het kind altijd bij de ouder(s) heeft gewoond en minimaal 35 jaar is;
  • als het kind aantoonbaar een gemeenschappelijke duurzame huishouding met de ouder(s) heeft gevoerd;
  • als er sprake is van een zorgplicht voor elkaar.


Aanvraagformulier medehuurderschap
Vul het formulier in, print het uit en lever het na ondertekening bij ons in, samen met de volgende bijlagen:

  • kopie legitimatiebewijs van zowel aanvrager als huurder
  • in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap: een kopie van de akte
  • bij samenwonenden: een uittreksel uit de GBA, waarop staat aangegeven vanaf welke datum de aanvrager staat ingeschreven op het adres van de huurder. Daarnaast zijn bewijsstukken nodig van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (een recente kopie en een van twee jaar geleden), een samenlevingsovereenkomst of een verzekeringspolis op beide namen.


Aanvraagformulier medehuurderschap