medehuurderschap beëindigen

Wanneer u uw relatie wilt verbreken en niet meer wilt samenwonen, dan vragen u en uw partner gezamenlijk beëindiging van het medehuurderschap aan met het formulier onderaan deze pagina.

U beslist met elkaar wie er in de woning mag achterblijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechtbank om een uitspraak vragen.

Aansprakelijkheid medehuurderschap 
Zolang u geen gezamenlijke aanvraag tot beëindiging van het medehuurderschap heeft ingediend, blijven beide huurders hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder valt ook de betaling van de huur, ongeacht of de medehuurder zijn feitelijke verblijfplaats nog in de gehuurde woning heeft.

Formulier beëindiging medehuurderschap

Beëindigen medehuurderschap bij overlijden
In geval één van beide partners overlijdt, wordt de huurovereenkomst door de echtgenoot of medehuurder van rechtswege voortgezet, op voorwaarde dat hij of zij in de woning blijft wonen. Wanneer u ons een kopie van de overlijdensakte stuurt, dan passen wij de tenaamstelling van uw huurovereenkomst aan.