privacy

Welwonen is het samenwerkingsverband tussen Welzijnswerk Enkhuizen en Woondiensten Enkhuizen. Om ons werk te kunnen doen, worden persoonsgegevens verwerkt.

Wij hechten waarde aan uw privacy en nemen deze serieus. Hiervoor is een privacybeleid opgesteld. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:
 

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we uw persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  • Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.


In onze privacyverklaringen leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring welzijnswerk 2019

Privacyverklaring Woondiensten 2019