formulier huuropzegging

svp printen, ondertekenen en opsturen


Voorwaarden

  • De opzegtermijn is minimaal een maand. 
  • Opzeggen mag iedere dag, met uitzondering van een vrijdag, weekend en feestdagen. Dus niet per 25, 26, en 31 december en ook niet per 1 januari.
  • De laatste huurdag valt ook nooit op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag of tweede Pinksterdag.
  • Een huuropzegging is bindend. U kunt deze niet terugdraaien.
  • Met de opzegdatum kan niet meer worden geschoven.
  • Bij een huurcontract op twee namen tekent u beiden.
  • Als het om een garage gaat dan vult u geen nieuw adres in.


Bevestiging opzegging
U ontvangt een bevestigingsbrief met twee datums: een voor- en eindinspectie. De voorinspectie vindt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de huuropzegging plaats.

Huuropzegging bij overlijden
Als u de woning opzegt, omdat de huurder is overleden, dan hebben we hiervoor een ander opzeggingsformulier. Ook hebben we een kopie van de overlijdensakte nodig. Neemt u svp contact met ons op via het contactformulier. Of bel ons op 0228 - 350 500. Ook bij overlijden geldt een minimale opzegtermijn van een maand.

Contactgegevens


dag-maand-jaar U heeft een opzegtermijn van tenminste één maand. De huur kan op elke willekeurige datum worden beëindigd mits deze niet op vrijdag, in het weekend of een feestdag valt.

Nieuw adres

Machtiging inspectie. Alleen invullen als u zelf niet aanwezig bent bij de inspectie(s)