nieuws

terug naar overzicht 17 februari 2021

vrijwilligers buurtbemiddeling

Stichting Netwerk zoekt enkele vrijwilligers die na het volgen van de basistraining ingezet kunnen worden als buurtbemiddelaar in de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Iedereen hecht waarde aan een prettige en veilige woonomgeving. Soms bezorgen buren elkaar overlast en hebben zij moeite om het onderlinge contact te herstellen. Op zo’n moment is het inzetten van een buurtbemiddelaar een uitkomst. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Vrijwillige bemiddelaars worden in koppels ingezet bij buren die overlast van elkaar ervaren en het onderling contact willen herstellen. De bemiddelaars helpen de buren bij het zoeken naar gezamenlijke belangen en het maken van afspraken. Doel is om ervoor te zorgen dat de overlast niet escaleert en de onderlinge communicatie hersteld wordt.

Coronaperiode
Buurtbemiddeling vindt in deze coronaperiode op aangepaste wijze plaats. De bemiddelaars spreken de bewoners telefonisch of vanuit het communicatieplatform Teams. Gesprekken kunnen ook plaatsvinden in het wijkcentrum waar de coronamaatregelen worden nageleefd. De tijdsinvestering voor dit project is wisselend maar altijd in overleg met de vrijwilligers.

Interventiemethodiek
Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die ingezet wordt bij lichte vormen van woonoverlast.

Over Stichting Netwerk
Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Wij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen. Inwoners kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving. Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door onze wijkcentra, poppodium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de Hoornse inwoners.
www.netwerkhoorn.nl

Interesse?
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft u vragen? Neem dan contact op met Linda Gerth of Irshaad Santoe via 0229-219966 of mail naar buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl.