woningprojecten

Projectgegevens

Nieuwbouw en restauratie van 3 starterswoningen en 15 appartementen voor bewoners van Esdégé-Reigersdaal

Locatie

Torenstraat

Architect

Alt-M Architecten uit Hoorn

Aannemer

Enkhuizer Aannemingsbedrijf (EAB)

Opdrachtgever

Woondiensten Enkhuizen

Start uitvoering

1 september 2008

Oplevering

3 mei 2010

Status

Voltooid

torenstraat

Op deze historische plek in de stad komen drie starterswoningen en vijftien appartementen voor bewoners van Esdégé-Reigersdaal, aangevuld met een begeleidersruimte en een algemene ruimte. Deze ruimte wordt overdag gebruikt door senioren van Esdégé-Reigersdaal. Deze ouderen wonen al in Enkhuizen of de directe omgeving. In de activiteitenruimte kunnen de mensen gezamenlijk koffie drinken, een kaartje leggen, computeren of de lunch gebruiken. De ruimte dient ook als vertrekpunt van waaruit men deelneemt aan activiteiten die door andere instellingen in de buurt worden aangeboden.

In september 2008 is de aannemer gestart met de sloopwerkzaamheden van de voormalige vleesfabriek Kroeb. De sleuteloverdracht vond plaats op 3 mei 2010. De officiële opening vond plaats op 1 oktober 2010. Esdégé-Reigersdaal heeft het gebouw de 'Torenuil' genoemd. De winkel kreeg als naam 'De Vijf'.

Filmpje opening Torenstraat, 1 oktober 2010.

Weblog De Torenuil

Voordat er met de daadwerkelijke bouw werd begonnen heeft er eerst een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Wilt u de samenvatting van de onderzoeksresultaten zien, klik dan hier. Met dank aan Hollandia Archeologen uit Zaandijk

De Torenstraat is zo genoemd omdat de straat uitkomt op de toren van de Zuiderkerk. Aan de toren werd gebouwd van 1450-1524. De straat heeft in 1607 de huidige breedte gekregen door het overwelven van "een seer vuil water" aldaar. Dat is de verbinding tussen Venedie en Zuider Havendijk via Kreupeltje. Blijkens het notariële archief kwam op de Torenstraat de Dirk Mantjessteiger uit.

bron: Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud Enkhuizen.