woningprojecten

Locatie

reigerweg

Architect

inbo amsterdam

Aannemer

nog niet bekend

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

nog niet bekend

Oplevering

nog niet bekend

Status

In voorbereiding

reigerweg

Op het grasveld, waar tot 2012 een basisschoollocatie van Het Driespan stond, is Welwonen voornemens 36 psychogeriatrische (pg) woningen te bouwen voor zorgaanbieder Wilgaerden.

Eind 2016 heeft Welwonen de grond van de gemeente Enkhuizen gekocht. De oorspronkelijke plannen voor een hofje op deze plek komen hiermee te vervallen.

Op 11 juni 2019 heeft architect Rick Bakker van Inbo Architecten de eerste ontwerpschetsen gepresenteerd aan medewerkers van Wilgaerden, bewoners van St. Nicolaas en hun familie. De schetsen, gebaseerd op kleinschalig wonen aan een binnenplaats, zijn positief ontvangen. Samen met de medewerkers en naasten van Wilgaerden wordt nu bepaald hoe de huisvesting voor vier kleine woongroepen van ieder negen bewoners het beste kan worden ingevuld. Het is de verwachting om in het najaar van 2019 de plannen aan de gemeente Enkhuizen en vervolgens aan de omwonenden te tonen.