woningprojecten

Locatie

nieuwstraast 2, 4, 6 en westerstraat 9

Architect

TPA HG architecten bna uit Hoorn

Aannemer

nog niet bekend

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

nog niet bekend

Oplevering

nog niet bekend

Status

In voorbereiding

samen(t)huis

Deze woonvorm in de Nieuwstraat/Westerstraat is voor actieve alleengaande of alleenstaande 50-plussers, die zowel apart als samen met anderen willen wonen en leven. Het Samen(t)huis is voor mensen die aandacht voor anderen hebben, de geborgenheid zoeken van het samen wonen en leven met anderen. Mensen die af en toe gemeenschappelijke activiteiten willen ondernemen en elkaar nabuurschap verlenen als dat nodig is. Belangrijk is iemands levensmotto om samen te willen wonen en leven. Elkaar respecteren is een voorwaarde.

Met het Samen(t)huis wordt het ‘alleen-zijn’  buiten de deur gehouden. De bewoners maken samen afspraken over het huisregelment. 

Zeven huurappartementen
Het Samen(t)huis krijgt zeven huurappartementen die wij mogen toewijzen aan alleenstaanden met een maximaal jaarinkomen rond € 41.000,00.

Het Samen(t)huis beschikt over een gemeenschappelijke woonkamer en een eetkeuken. Er komen twee appartementen op de begane grond en vier op de eerste vierdieping. Eén appartement komt er op de tweede verdieping (onder de kap). Naast de gemeenschappelijke woonkamer en de eetkeuken is er op de begane grond een berging en een buitenruimte.

De grootte van de huurappartementen varieert van ca. 43 tot 49 m2. Elk appartement heeft een woonkamer, kitchenette, slaapkamer en een badkamer. Niet alle appartementen zijn levensloopbestendig in verband met de niveauverschillen tussen de panden. Er komt een lift waarmee de bewoners naar de verdieping kunnen.

Toewijzing appartementen 
De zeven bewoners kiezen wij op basis van hun motivatie. Een motivatiebrief en persoonlijke gesprekken maken deel uit van de toewijzingsprocedure. Net zoals bij een sollicitatie.

Aanmelden
Bent u alleenstaand of alleengaand, 50 jaar of ouder, sociaal en zelfredzaam? Dan is het Samen(t)huis misschien iets voor u. Wilt u meegenomen worden in de toewijzingsprocedure? Meldt u zich dan aan via dit formulier. Aanmeldformulier voor Samenthuis.

 


 

Nieuwstraat
Een nieuwe straat ontstaan in 1544 door demping van een deel van de binnenhaven waardoor de Havendijk gesplitst werd in de Noorder en Zuider Havendijk. De straat ontving toen onmiddelijk de naam.
bron: Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud Enkhuizen.

Westerstraat
De naam is al zeer oud en weinig poëtisch. Het geeft precies aan hoe de straat (vanaf de oude Breedstraat) loopt; naar het westen.
bron: Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud Enkhuizen.