woningprojecten

Locatie

davidstraat, korte davidstraat en romeinstraat

Architect

inbo amsterdam

Aannemer

enkhuizer aannemingsbedrijf (eab)

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

13 februari 2017

Oplevering

19 juli 2018

Status

Voltooid

romeinhof

De 18 huurwoningen in de Davidstraat, Korte Davidstraat en Romeinstraat waren meer dan 65 jaar oud toen ze in 2017 werden gesloopt en in 2018 werden vervangen door 15 nieuwe hofwoningen. De huurwoningen zijn bestemd voor een- of tweepersoonshuishoudens vanaf 23 jaar met een niet al te hoog inkomen, zonder kinderen. 

Het hofje bestaat uit vier driekamerwoningen en elf tweekamer-
woningen, allemaal met  de voordeur aan de hofzijde. 

nabuurschap
Een hofje is een complex van kleine woningen rondom een binnenplaats of -tuin. In een hofje draait het om onderlinge harmonie, wederkerigheid en omzien naar elkaar. Als een vanzelfsprekendheid zijn bewoners er voor elkaar als dat nodig is. Hierbij is van alles denkbaar. Bijvoorbeeld een klusje of een boodschap met of voor elkaar doen, samen een ziekenhuisbezoek afleggen of een keer voor iemand koken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de professionele zorg wordt overgenomen door buurtgenoten. 
Artikel d.d. 18 juli 2018 'Naoberschap in Romeinhof

situatie en overzicht plattegronden 
situatie algemeen
situatie plattegronden
plattegronden

plattegronden per type
plattegronden type A
plattegronden type A spiegelbeeld
plattegronden type A1
plattegronden type A1 spiegelbeeld
plattegronden type B
plattegronden type B spiegelbeeld
plattegronden type C
plattegronden type C spiegelbeeld
plattegronden type C1
plattegronden type C1 spiegelbeeld
plattegronden type D
plattegronden type D spiegelbeeld

Davidstraat
Genoemd naar een huis met gevelsteen of uithangbord met een afbeelding van koning David. Zo'n tachtig jaar geleden gebruikte men voor deze straat als bjinaam: De Laan.
bron: Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud Enkhuizen.

Romeinstraat
De Romeinstraat ontleend de naam aan herberg "De Romein". Deze straat wordt al in 1612 in trouwregisters vermeld. De bijnaam was: Steiger van Blomberg.
bron: Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud Enkhuizen.