woningprojecten

Projectgegevens

herbestemmen 16 appartementen in voormalige bollenschuur en 10 wooneenheden in nieuw te bouwen boerderij.

Locatie

westeinde 88-90

Architect

rgb architecten uit lutjebroek

Aannemer

enkhuizer aannemingsbedrijf (eab)

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

voorjaar 2018

Oplevering

voorjaar 2019

Status

In voorbereiding

westeinde 88-90

In de oude bollenschuur komen straks zestien appartementen met twee of drie kamers en elk een eigen buitenruimte. De bedrijfshal ernaast wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe boerderij als woongemeenschap met tien tweekamerappartementen en enkele gezamenlijke woonruimtes.

De toekomstige bewoners van beide gebouwen kunnen samen gebruikmaken van de aan te leggen tuin aan het water. Voor het parkeren van auto’s wordt op eigen terrein gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen.

De bewoners van omliggende woningen en bedrijven zijn per brief op de hoogte gesteld van de bouwplannen.

De doelgroep voor de huurwoningen ligt nog niet helemaal vast. Vooralsnog adviseert Welwonen iedereen vanaf 23 jaar met een niet al te hoog inkomen en een een- of tweepersoonshuishouden de bouwplannen in de gaten te houden. Het is de bedoeling om medio 2017 te starten met bouwen. Tegen die tijd worden de huurappartementen aangeboden via het aanbodsysteem.

Het Enkhuizer Aannemersbedrijf (EAB) heeft op 7 december de aanbesteding gewonnen voor de bouw van 26 sociale huurappartementen aan het Westeinde 88-90. Gezien de drukte in de bouwsector wordt er pas enige bouwactiviteit verwacht in het voorjaar van 2018.

gevels en plattegronden
Situatie
Boerderij Gevels
Boerderij Plattegronden
Bollenschuur Plattegronden Gewijzigd
Bollenschuur Gevels Bestaand en Gewijzigd

Historie Westeinde 90
Begin 1900 heeft de heer Piet Bakker zijn eerste bollen aangeschaft voor de start van zijn bedrijf aan het Westeinde 92 in Enkhuizen. Al gauw na de aankoop van zijn eerste bollen groeide de bollenteelt uit tot één van de belangrijkste bedrijfstakken in West-Friesland. Daarmee werd dit bedrijf de grootste in de Streek.
De gebouwen van het bollenbedrijf aan het Westeinde markeren het begin en de opbloei van deze bedrijfstak in West-Friesland en vertegenwoordigen daarom een lokaal historisch belang.
bron: Vereniging Oud-Enkhuizen  

Westeinde
De weg naar Hoorn door de Streek. De weg werd reeds in 1672 bestraat. De naam van de buurtschap Westeinde is op een zeker moment op het Enkhuizer gedeelte van de Streekweg overgegaan. De buurtschap Westeinde staat vermeld op de oudste kaart die van Enkhuizen bekend is: de kaart van Jacob van Deventer uit 1559.
bron:Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud-Enkhuizen.