woningprojecten

Projectgegevens

herbestemmen 16 appartementen in voormalige bollenschuur en 10 wooneenheden in nieuw te bouwen boerderij met staart.

Locatie

westeinde 88-90

Architect

rgb architecten uit lutjebroek

Aannemer

enkhuizer aannemingsbedrijf (eab)

Opdrachtgever

welwonen

Start uitvoering

25 juni 2018

Oplevering

10 januari 2020

Status

Voltooid

westeinde 88-90

16 huurappartementen in oude bollenschuur (≥ 35 jaar)
In de oude bollenschuur van 'Tulpe Piet' - gebouwd in 1929 - zijn zestien sociale huurappartementen met twee of drie kamers met elk een eigen buitenruimte gebouwd. Deze appartementen zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens vanaf 35 jaar.

10 huurappartementen in nieuwbouw boerderij (≥ 55 / ≥ 35 jaar)
Tien huurappartementen met twee kamers voor één- en tweepersoonshuishoudens. In de 'boereplaas' acht appartementen voor bewoners vanaf 55 jaar en twee appartementen in de 'staart' 2 appartementen voor bewoners vanaf 35 jaar.

Voor alle woningen geldt:
 • Niet geschikt voor volwassenen met thuiswonende kinderen
 • Toewijzing op basis van motivatiebrief en selectiegesprekken
 • Huurprijs onder huurtoeslag aftoppingsgrens € 607,46
 • Maximaal jaarinkomen € 38.035,00

Alle bewoners kunnen samen gebruikmaken van de aan te leggen (moes)tuin aan het water. Voor het parkeren van auto’s is op eigen terrein gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen.

Details bouw
Maandag 25 juni 2018 is de eerste paal de grond in gegaan. Voor het onttrekken van aardwarmte zijn er op een diepte van 110 meter vijftien bronnen geslagen. Zeven voor de boerderij en acht voor de bollenschuur. 
Het metselwerk in de bollenschuur is uitgevoerd in kruisverband (incl. koppenrol). Het voegwerk in de voorgevel van de 'boereplaas' heeft in de lint een 'dagstreep' en boven het maaiveld een 'plint'.
Op het dak van de bollenschuur liggen 216 pv-panelen. Deze fungeren als dakbedekking, waardoor we dus geen pannen of andere bedekking nodig hebben. Tussen de twee vlakken met panelen is een glaskap geplaatst. Het civiele werk is uitgevoerd door J. Koper & Zn. uit 'Soof'. De mannen van Koper hebben zich beziggehouden met de terreininrichting. In februari is de beplating aangebracht en in het voorjaar van 2020 is gras gezaaid.

2020-04 persbericht archeologische vondsten, borden met bijbelse voorstellingen 

Gevels en plattegronden
situatie
boerderij gevels
boerderij plattegronden
tuindersschuur gevels
tuindersschuur plattegronden

Historie Westeinde 90
Begin 1900 heeft Piet Bakker ('tulpe piet') zijn eerste bollen aangeschaft voor de start van zijn bedrijf aan het Westeinde 92 in Enkhuizen. Al gauw na de aankoop van zijn eerste bollen groeide de bollenteelt uit tot één van de belangrijkste bedrijfstakken in West-Friesland. Daarmee werd dit bedrijf de grootste in de Streek.
De gebouwen van het bollenbedrijf aan het Westeinde markeren het begin en de opbloei van deze bedrijfstak in West-Friesland en vertegenwoordigen daarom een lokaal historisch belang.
bron: Vereniging Oud-Enkhuizen  

Westeinde
De weg naar Hoorn door de Streek. De weg werd reeds in 1672 bestraat. De naam van de buurtschap Westeinde is op een zeker moment op het Enkhuizer gedeelte van de Streekweg overgegaan. De buurtschap Westeinde staat vermeld op de oudste kaart die van Enkhuizen bekend is: de kaart van Jacob van Deventer uit 1559.
bron:Zwart, P.A.M. (1986) Tussen Hel en Vagevuur, Vereniging Oud-Enkhuizen.