huurtoeslag

Als de huur van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen, dan kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Regels voor huurtoeslag per 1-1-2018

  • De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen, de huurprijs van de woning en uw eventuele vermogen. 
  • Bij uw huurtoeslagaanvraag geldt het geschatte inkomen van dat jaar.
  • Voor inwonende kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 23 jaar geldt een vrijstellingsinkomen van bruto € 4.773,- per kind. Vanaf dit bedrag tellen de gelden mee voor het toetsingsinkomen. 
  • Uw huur mag niet hoger zijn dan € 710,68 (liberalisatiegrens).
  • U woont op het adres waarvoor u staat ingeschreven bij de gemeente. Als u gaat verhuizen meld dit dan bij de gemeente én de Belastingdienst.
  • De huurtoeslag wordt uitgekeerd via de Belastingdienst. U betaalt de volledige huurprijs aan Welwonen.
  • Voor meer informatie en huurtoeslag aanvragen gaat u naar toeslagen.nl.
Maximum verzamelinkomen   
Eenpersoonshuishouden € 22.400,00
Meerpersoonshuishouden € 30.400,00
Eenpersoons ouderenhuishouden  € 22.375,00
Meerpersoons ouderenhuishouden € 30.400,00
 
Aftoppingsgrenzen en maximale huurgrens
Jonger dan 23 jr € 417,34
Ouder dan 23 jr met een huishouden van 1 tot 2 personen € 597,30
Ouder dan 23 jr met een huishouden van 3 of meer personen € 640,14
Ongeacht leeftijd is dit de maximale huurgrens € 710,68
Mensen van 65 jaar/9 maanden en ouder, alleenstaanden en gehandicapten kunnen 40% huurtoeslag krijgen over het deel van de rekenhuur boven de aftoppingsgrens.
 
Maximum vermogen 
Jonger dan de AOW-leeftijd € 25.000,00
Jonger dan de AOW-leeftijd, alleenstaande ouder. Per (mede)bewoner geldt een vrijstelling van € 21.437,00. € 25.000,00
U bereikt in 2017 de AOW-leeftijd met een inkomen van maximaal € 15.025,00. Indien u een toeslagpartner heeft mag u beide bedragen verdubbelen. € 25.000,00Bijdrage uit gemeentelijk Woonlastenfonds
Wanneer u huurtoeslag ontvangt kan het zijn dat u ook recht heeft op een bijdrage uit het gemeentelijk Woonlastenfonds. Gaat u hiervoor naar de pagina Woonlastenfonds.

Heeft u vragen over het Woonlastenfonds of de huurtoeslag, belt u dan met onze medewerker huurincasso op 0228 - 350 500.