huurtoeslag

Als de huur van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen, dan kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Regels voor huurtoeslag per 1-1-2020

  • De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen, de huurprijs van de woning en uw eventuele vermogen. 
  • Bij uw huurtoeslagaanvraag geldt het geschatte inkomen van dat jaar.
  • Voor inwonende kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 23 jaar geldt een vrijstellingsinkomen van bruto € 4.964,- per kind (jan. 2020). Vanaf dit bedrag tellen de gelden mee voor het toetsingsinkomen. 
  • Uw huur mag niet hoger zijn dan € 737,14 (liberalisatiegrens 2020).
  • U woont op het adres waarvoor u staat ingeschreven bij de gemeente. Als u gaat verhuizen meld dit dan bij de gemeente én de Belastingdienst.
  • De huurtoeslag wordt uitgekeerd via de Belastingdienst. U betaalt de volledige huurprijs aan Welwonen.
  • Voor meer informatie en huurtoeslag aanvragen gaat u naar toeslagen.nl.
Maximum verzamelinkomen   
Eenpersoonshuishouden € 31.826,00
Meerpersoonshuishouden € 39.223,00
Eenpersoons ouderenhuishouden  € 31.346,00
Meerpersoons ouderenhuishouden € 41.075,00
 
Aftoppingsgrenzen en maximale huurgrens
Jonger dan 23 jr € 432,51
Ouder dan 23 jr met een huishouden van 1 tot 2 personen € 619,01
Ouder dan 23 jr met een huishouden van 3 of meer personen € 663,40
Ongeacht leeftijd is dit de maximale huurgrens € 737,14
De leeftijd waarop voor meerpersoonhuishoudens in 2020 recht ontstaat op een percentage van 40% toeslag boven de aftoppingsgrens, is de eerstvolgende maand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden.
 
Maximum vermogen 
Ik heb géén toeslagpartner € 30.846,00
Ik heb een toeslagpartner. U maximaal vermogen is dan samen maximaal:
Per medebewoner geldt een maximaal vermogen van € 30.846,00.
€ 61.692.00Bijdrage uit gemeentelijk Woonlastenfonds
Wanneer u huurtoeslag ontvangt kan het zijn dat u ook recht heeft op een bijdrage uit het gemeentelijk Woonlastenfonds. Gaat u hiervoor naar de pagina Woonlastenfonds.

Heeft u vragen over het Woonlastenfonds of de huurtoeslag, belt u dan met onze medewerker huurincasso op 0228 - 350 500.