huurtoeslag

Als de huur van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen, dan kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Regels voor het aanvragen van huurtoeslag

  • De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw gezinsinkomen, de huurprijs van de woning en uw eventuele vermogen. 
  • Bij uw huurtoeslagaanvraag geldt het geschatte inkomen van dat jaar.
  • Voor inwonende kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 23 jaar geldt een vrijstellingsinkomen van bruto € 4.964,- per kind (prijspeil jan. 2020). Vanaf dit bedrag tellen de gelden mee voor het toetsingsinkomen. 
  • Uw huur mag niet hoger zijn dan € 752,33 (prijspeil 2021).
  • U woont op het adres waarvoor u staat ingeschreven bij de gemeente. Als u gaat verhuizen meld dit dan bij de gemeente én de Belastingdienst.
  • De huurtoeslag wordt uitgekeerd via de Belastingdienst. U betaalt de volledige huurprijs aan Welwonen.
  • Voor meer informatie en huurtoeslag aanvragen klikt u hier.


Bijdrage uit gemeentelijk Woonlastenfonds
Wanneer u huurtoeslag ontvangt kan het zijn dat u ook recht heeft op een bijdrage uit het gemeentelijk Woonlastenfonds. Gaat u hiervoor naar de pagina Woonlastenfonds.

Heeft u vragen over het Woonlastenfonds of de huurtoeslag, belt u dan met onze medewerker huurincasso op 0228 - 350 500.