spelregels woningruil

Wij plaatsen uw woningruiladvertentie op onze website als u in Enkhuizen woont of als u in deze gemeente wilt komen wonen. We bemiddelen echter niet, dus u legt zelf de contacten met iemand die ook zijn woning wil ruilen.

Voor woningruil gelden de volgende spelregels:

 • Vanaf het moment van ruilen blijft de nieuwe huurder minimaal één jaar in onze woning wonen. Hiervoor wordt een bijlage bij de huurovereenkomst getekend.  
 • De huurovereenkomst gaat na één jaar over in onbepaalde tijd.
 • U sluit een nieuwe huurovereenkomst af, inclusief contractkosten.
 • U tekent een overnameformulier, zodat duidelijk is in welke staat de woning verkeert.
 • Wij kunnen een nieuwe huurprijs berekenen op basis van de woningwaarderingspunten. Dit kan tot gevolg hebben dat u te maken krijgt met een huurverhoging.
 • Bij woningruil voeren wij geen woninginspecties uit.
 • U accepteert de woning in de staat waarin deze verkeert, inclusief alle veranderingen en aanpassingen die door de vorige huurder zijn aangebracht.
 • Er is pas definitief sprake van woningruil als Welwonen en eventueel een andere bij de woningruil betrokken verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend en de nieuwe huurovereenkomst is getekend.
 • Beide huurders verklaren schriftelijk dat de woningruil teniet wordt gedaan als blijkt dat er sprake is van onjuistheden in de aangeleverde gegevens.
 • Een eventuele inschrijving als woningzoekende blijft van kracht, maar de opgebouwde woonduur vervalt.


Woningruil is niet mogelijk als:

 • De woning bestemd is voor verkoop;
 • De woning bestemd is voor een specifieke doelgroep;
 • De woning gerenoveerd moet worden;
 • Eén van de betrokken huurders een huurachterstand heeft;
 • Er sprake is van slechte bewoning;
 • De grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden niet bij elkaar passen
 • Het inkomen van de huurder niet in verhouding is tot de huurprijs;
 • De woningruil feitelijk al heeft plaatsgevonden zonder schriftelijke toestemming van Welwonen.

 
.  .