huurachterstand

Wist u dat u al een huurachterstand heeft als u één keer niet tijdig uw huur betaalt? Om een huurachterstand in te halen, is actie de enige uitweg. Blijf er niet mee zitten! Ontkennen of negeren lost niets op. Neem zo snel mogelijk contact met ons op, want we helpen u graag! We proberen samen met u het betalingsprobleem op te lossen. Bovendien kennen we instanties die u eventueel kunnen helpen of begeleiden.

Wat doen we als u de huur niet op tijd betaalt
  • U ontvangt na vijf dagen een aanmaning, waarin we uw huur hebben verhoogd met de wettelijke incassokosten. Een kopie van deze zogenaamde WIK-brief gaat naar het deurwaarderskantoor. We verzoeken u om de aanmaning binnen veertien dagen te betalen, anders zijn de WIK-kosten voor uw rekening.
  • Lukt het niet om de aanmaning te betalen? Neem dan binnen vijf dagen contact met ons op. We plannen dan een persoonlijk gesprek om een oplossing te zoeken voor uw huurachterstand.


Betalingsregeling
Als u ná de eerste dag van de maand betaalt, heeft u in feite al een huurachterstand. Als u pas aan het einde van de maand betaalt, heeft u een maand huurachterstand. Deze onbedoelde achterstand kunt u inlopen door een betalingsregeling te treffen. Hiermee betaalt u tijdelijk een extra bedrag bovenop uw normale huur.
Zo werkt een betalingsregeling:

  • in maximaal zes maanden haalt u de betalingsachterstand in
  • er is één betalingsregeling per jaar mogelijk
  • we schelden de huurachterstand nooit kwijt
  • we controleren ook of u recht heeft op huurtoeslag en een Woonlastenfonds toeslag


Helaas is soms een deurwaarder nodig
Als u geen contact met ons opneemt en geen afspraken met ons maakt, of als u weigert om onze hulp te aanvaarden, dragen wij uw huurachterstand over aan de deurwaarder. De kosten van de deurwaarder kunnen hoog oplopen en zijn voor uw rekening. In het uiterste geval laten wij uw huurcontract via de kantonrechter ontbinden. U kunt dan bij Welwonen geen woning meer huren.

Voor een afspraak met de huuradministratie belt u met 0228 - 350 500. Of gebruik het contactformulier.