toewijzingsbeleid

De toewijzing van sociale huurwoningen, met een huurprijs tot € 752,33 (prijspeil 2021) gaat volgens regels. Op de pagina passend toewijzen leest u tot welke huurprijs u kunt huren op basis van uw huishoudsamenstelling en gezinsinkomen. Woningen met een huur boven € 752,33 vallen in de categorie vrijesectorwoningen. Deze zijn uitgesloten van huurtoeslag.

Woonruimteverdeling per januari 2020: voorrang voor spoedzoekers
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u snel een (andere) woning nodig heeft. Hiervoor is een urgentieregeling in het leven geroepen. Helaas komen niet alle mensen voor urgentie in aanmerking. Daarom starten de woningcorporaties in West-Friesland vanaf 1 januari 2020 een proef van een jaar waarin een beperkt deel van de vrijkomende huurwoningen met voorrang wordt toegewezen aan spoedzoekers. 

Wat zijn spoedzoekers?
Spoedzoekers zijn mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, tekort of niet ingeschreven staan als woningzoekende. Het zijn ook mensen die niet in aanmerking komen voor de urgentieregeling, maar zich wel in een onhoudbare situatie bevinden. 

Registreren als spoedzoeker
Op de website van Woonmatch kunt u bij uw inschrijving onder ‘mijn gegevens’ in het blok ‘voorrang’ een aanvraag indienen om u als spoedzoeker te laten registreren. Daarvoor moet u alle vereiste documenten uploaden. De status van spoedzoeker is pas definitief na een positieve beoordeling van de bewijsstukken. Meer informatie vindt u op www.woonmatchwestfriesland.nl 

Urgentie aanvragen
Op de pagina urgentieregeling leest u meer over het aanvragen van urgentie.

Inkomensverklaring nodig als u op woningadvertenties reageert
Zonder inkomensverklaring kunnen wij u géén woning toewijzen. Wij zijn verplicht om zowel de inkomensgegevens van u als die van een eventuele partner te controleren. We doen dit altijd, óók als uw partner zegt geen inkomen te hebben.

Zorg dat u de inkomensverklaring bij zich heeft als wij met u in gesprek gaan over een eventuele woningtoewijzing. Vraag de verklaring daarom alvast aan wanneer u op woningadvertenties reageert. Dit kan via:

  • de Belastingtelefoon 0800-0543 (duurt minimaal 5 dagen, houd uw BSN-nummer bij de hand)
  • de website van de Belastingdienst (downloaden en uitprinten)