toewijzingsbeleid

De toewijzing van sociale huurwoningen, met een huurprijs tot € 752,33 (prijspeil 2021) gaat volgens regels. Op de pagina passend toewijzen leest u tot welke inkomensgrenzen we sociale huurwoningen mogen toewijzen. 

Woningen met een huur boven € 752,33 vallen in de categorie vrijesectorwoningen. Deze zijn uitgesloten van huurtoeslag.

Inschrijven en informatie over toewijzing
Op de website van Woonmatch Westfriesland kunt u zich laten inschrijven en vindt u meer informatie over toewijzen. 

Urgentie aanvragen
Op de pagina urgentieregeling leest u meer over het aanvragen van urgentie.

Inkomensverklaring alvast aanvragen
Zonder inkomensverklaring kunnen wij u géén woning toewijzen. Wij zijn verplicht om zowel de inkomensgegevens van u als die van een eventuele partner te controleren. We doen dit altijd, óók als uw partner zegt geen inkomen te hebben.

Zorg dat u een inkomensverklaring bij zich heeft als wij met u in gesprek gaan over een eventuele woningtoewijzing. Vraag de verklaring daarom alvast aan wanneer u op woningadvertenties reageert. Dit kan via: