Veelgestelde vragen Bloemenbuurt
Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Enkhuizen in met de motie: tijdelijke stop op slopen woningen. Dat houdt in dat wij, Welwonen, met de gemeente Enkhuizen in gesprek zijn over mogelijke tussentijdse oplossingen voor bewoners van sloopwoningen.

We begrijp dat deze situatie veel vragen oproept. De meest gestelde vragen over de situatie vindt u hieronder. 

 

1. Heb ik nog recht op mijn verhuisvergoeding? 

Als u nu recht heeft op een verhuisvergoeding dan blijft dat zo.

In fase 2 wordt inmiddels al volop verhuist. In fase 3 en 4 zijn ook bewoners die nu al willen verhuizen. Dit kan, want sommige bewoners hebben zelf voldoende inschrijftijd om te kunnen verhuizen. Alleen omdat het sociaal statuut in fase 3 en 4 nog niet van kracht is, kregen zij dan geen verhuiskostenvergoeding. Dit houdt sommigen tegen om die stap nu al te maken. Welwonen heeft besloten dat ook bewoners van fase 3 en 4 nu al in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding, ook al vallen zij nog niet onder het sociaal statuut. De verhuisvergoeding bedraagt in 2022 € 6.505.

Let wel op, om de druk op de woningmarkt niet te veel te laten toenemen krijgen de bewoners van fase 3 en 4 nog niet de 99 inschrijfjaren en vallen nog niet onder de andere regelingen uit het sociaal statuut. De verhuiskostenvergoeding geldt uiteraard alleen voor huurders in een sloopwoning en met een huurcontract voor onbepaalde tijd.

 

2. Heb ik nog recht op 99 zoekjaren? 

Als u nu recht heeft op 99 zoekjaren (oorspronkelijke bewoners fase 2 Bloemenbuurt) dan blijft dat zo.

Om de druk op de woningmarkt niet te veel te laten toenemen krijgen de bewoners van fase 3 en 4 nog niet de 99 inschrijfjaren en vallen nog niet onder de andere regelingen uit het sociaal statuut.

 

3. Gaat mijn woning nog steeds gesloopt worden?

Aan de plannen voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt veranderen we zo min mogelijk. U kunt de plannen en planning hier bekijken. Wel is er vertraging opgelopen in fase 2. We verwachten op zijn vroegst halverwege 2023 te starten met de sloop. 

 

4. Wat is eigenlijk een flexwoning? 

Eigenlijk kan een flexwoning elke woning zijn. Denk aan een eengezinswoningen, appartementen, studio’s. Het is nog niet duidelijk wat we samen met gemeente gaan realiseren in Enkhuizen. Dit hangt onder andere af van de ruimte die we krijgen.

 

5. Moet ik naar een flexwoning of mag ik ook ergens anders naartoe?

Natuurlijk kunt u ook ergens anders naartoe. U kunt reageren op woningen met uw 99 zoekjaren of eigen zoekjaren. Hierdoor kunt u misschien een andere definitieve woning vinden. U kunt hierbij gebruik maken van de verhuisvergoeding als u hier recht op heeft. Simone kan helpen bij het vinden van een oplossing die bij u past.

 

6. Wanneer zijn de flexwoningen klaar? 

Dat weten we nog niet. Het hangt af van verschillende factoren zoals de grond die beschikbaar is, vergunningen en de aannemer. We kijken met energie en vertrouwen uit naar het realiseren van de nodige versnelling in het ontwikkelen van sociale woningbouw. We zien in de bundeling van krachten met de gemeente al op korte termijn mogelijkheden om resultaten te boeken.

 

7. Waar komen de flexwoningen?

De gemeente ziet mogelijkheden voor het realiseren van flexwoningen in Gommerswijk West West en Westeinde. Welwonen heeft hier geen grondposities en is dus afhankelijk van de samenwerking met de gemeente.

 

8. Voor wie zijn de flexwoningen?

Deze flexwoningen worden ingezet voor mensen met een urgentieverklaring, statushouders, Oekraïners én de bewoners van sloopwoningen zoals in de Bloemenbuurt. De flexwoningen zijn bedoeld als wisselwoning, voor als u terug wilt keren.

 

9. Als de flexwoningen nog niet klaar zijn, waar kan ik dan heen?

Jaarlijks komen reguliere woningen vrij en deze worden ook gebruikt als wisselwoning. Natuurlijk kunt u ook reageren met 99 zoekjaren of eigen zoekjaren. Hierdoor kunt u misschien een andere definitieve woning vinden. U kunt hierbij gebruik maken van de verhuisvergoeding als u hier recht op heeft. Terugkeren in de wijk is wellicht ook een optie. Simone kan helpen bij het vinden van een oplossing die bij u past. 

10. Wanneer worden de nieuwbouwwoningen in fase 1 verhuurd?

De woningen in fase 1 zijn na de zomer klaar. We gebruiken de input uit het woonwensenonderzoek om beslissingen te nemen over hoe de verhuur het best geregeld kan worden. Hierover krijgen jullie later meer informatie.

Heeft u een vraag over uw situatie? Dat begrijpen wij. In de nieuwsbrieven van de Bloemenbuurt is ook veel informatie te vinden specifiek voor de bewoners van sloopwoningen.