seniorenschool

Graag even uw aandacht voordat u het formulier invult

  • U zet een vinkje bij de cursus(sen) van uw keuze
  • Met uw inschrijving gaat u akkoord met de cursusvoorwaarden in de brochure op pag 7 t/m 9.


 

inschrijfformulier cursusjaar 2017-2018


betaalwijze


U betaalt vóór de start van de cursus door overmaking van het cursusbedrag op rekeningnummer NL33 ABNA 0544 5571 90 t.n.v. Welzijnswerk Enkhuizen

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinatoren van de Seniorenschool:
 
Mariska van der Zee 
Helen Bruijn-Hali 
Saskia de Jong
deseniorenschool@welwonen.nu
0228-350500