seniorenschool

Graag even uw aandacht voordat u het formulier invult

  • U zet een vinkje bij de cursus(sen) van uw keuze
  • Met uw inschrijving gaat u akkoord met de cursusvoorwaarden in de brochure op pag 7 t/m 9.
  • Punt van aandacht: het kan zijn dat de cursus waarvoor u zich inschrijft, vol is. U krijgt hiervan bericht. We halen een aangeboden cursus die vol is zo snel mogelijk van het inschrijfformulier af.


 

inschrijfformulier cursusjaar 2017-2018


betaalwijze


U betaalt vóór de start van de cursus door overmaking van het cursusbedrag op rekeningnummer NL33 ABNA 0544 5571 90 t.n.v. Welzijnswerk Enkhuizen

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinatoren van de Seniorenschool:
 
Mariska van der Zee 
Helen Bruijn-Hali 
Gonnie Lubbers
deseniorenschool@welwonen.nu
0228-350500