bijdrage buurtactiviteiten

Sponsoren kan niet meer
De overheid staat niet toe dat een woningcorporatie geld sponsort. De woningcorporatie van Welwonen mag alleen een kleine financiële bijdrage leveren aan activiteiten in buurten en wijken waar veel huurders wonen. Woont u in een buurt met veel huurwoningen, lees dan even verder.

Buurtactiviteit
Als u in aanmerking wilt komen voor een sponsorbijdrage voor uw buurtactiviteit,  kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken. We kunnen u pas een toezegging doen, nadat wij uw aanvraag hebben beoordeeld. Eventueel verwijzen wij u door naar opbouwwerker Judith Sanstra van de afdeling welzijn. Zij neemt dan contact met u op voor een nadere toelichting van uw initiatief. Meer informatie op de pagina 'Goed Idee'.

contactformulier