opbouwwerk

In de wijk ondersteunt Welwonen bewoners met initiatieven die het leven in hun buurt of wijk prettiger maken. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud van openbare ruimten, het veiliger maken van verkeerssituaties en het organiseren van ontmoetingsactiviteiten. Dit heet opbouwwerk en de medewerker die zich hiermee bezig houdt wordt opbouwwerker genoemd.

U wilt iets organiseren in uw buurt of wijk
Onze opbouwwerker helpt u graag wanneer u een activiteit in uw buurt of wijk wilt organiseren. Wanneer u een idee heeft voor een activiteit, dan organiseert u deze vanuit uw eigen kracht, talenten en mogelijkheden. En natuurlijk zorgt u ervoor dat uw buurtgenoten uw initiatief ondersteunen en dat ze u willen helpen bij de uitvoering. Denk aan een wijkfeest, groendag, bijeenkomst over een verkeerssituatie in de wijk, een kindermiddag of misschien wel een heel ander idee.

Wat kan onze opbouwwerker voor u doen:

  • helpen om uw ideeën helder en realistisch te krijgen
  • meedenken bij het vinden van een geschikte locatie
  • tips om andere mensen bij uw initiatief te betrekken
  • uitleggen hoe u met eventuele wet- en regelgeving omgaat
  • onderzoeken of een financiële bijdrage mogelijk is


Heeft u een vraag over uw wijk of buurt? Of heeft u een idee voor een activiteit? We helpen u graag! 
Contactformulier