tienerwerk

Doelstelling 
Het tienerwerk ondersteunt tieners in hun ontwikkeling, zorgt voor vrijetijdsbesteding en helpt vroegtijdig schooluitval voorkomen.

Tienerhonk als veilige ontmoetingsplek
Een tienerwerker zorgt ervoor dat het tienerhonk een thuishaven en veilige ontmoetingsplek voor de tieners is. Een tienerwerker is voor tieners een steunpilaar en vraagbaak en organiseert leuke en leerzame activiteiten die samen met de tieners worden bedacht.

Het tienerhonk is een mini-maatschappij. Hier krijgen tieners de kans zich te uiten en te doen wat ze willen. Natuurlijk zijn er, net als thuis, grenzen aan gedrag en omgang met elkaar. In het tienerhonk behandelen we elkaar met respect. We werken vanuit de 'empowerment gedachte': Jonge mensen krijgen de kans om hun eigen mening te vormen en te uiten. Als ze ervaren dat ze zelf invloed hebben op hun leven kan hen dit op latere leeftijd voordeel brengen. 


Tiener/jongerenwerkers Kim Schlee en Dirk Jan Post.

Zo kom je met ze in contact:
ks@welwonen.nu - Kim Schlee, tel. 06 - 23 67 86 09
djp@welwonen.nu - Dirk Jan Post, tel. 06 - 30 69 77 61

Openingstijden en meer informatie over het tienerhonk