tienerwerk

Doelstelling 
Het tienerwerk ondersteunt tieners in hun ontwikkeling, zorgt voor vrijetijdsbesteding en helpt vroegtijdig schooluitval voorkomen.

Tienerwerk vanuit 'empowerment gedachte'
De tienerwerker zorgt ervoor dat tieners een thuishaven en veilige ontmoetingsplek hebben in het tienerhonk. De tienerwerker is voor tieners een steunpilaar en vraagbaak en organiseert leuke en leerzame activiteiten die samen met de tieners worden bedacht.

Het tienerhonk is een minimaatschappij waar tieners de kans krijgen zich te uiten en te doen wat ze willen. Natuurlijk zijn er, net als thuis, grenzen aan gedrag en omgang met elkaar. In het tienerhonk behandelen we elkaar met respect.

Er wordt gewerkt vanuit de 'empowerment gedachte': Jonge mensen krijgen de kans om hun eigen mening te vormen en te uiten. Als ze ervaren dat ze zelf invloed hebben op hun leven kan hen dit op latere leeftijd voordeel brengen. 

Contact
Tienerwerker Andy Oppong 06 - 20 09 73 06. 
Interview met Andy Oppong in NHD 6-1-2017
Openingstijden en meer informatie over het tienerhonk
Facebook-vriend worden met tienerhonk IJsselzand