Ga naar de inhoud

Heeft u een klacht? Of wilt u ons een compliment maken? We horen het graag!

Wilt u ons of een van onze medewerkers een compliment geven?
Dat horen wij natuurlijk graag! Misschien wilt u ons blij maken met een berichtje waarover u precies tevreden bent? Een formulier vindt u onder de groene knop met de duim omhoog.

Bent u ontevreden over Welwonen?
Heeft u bijvoorbeeld een klacht over onze dienstverlening? Vindt u dat wij iets niet goed hebben gedaan? We stellen het op prijs als u het ons vertelt. Onder de groene knop met de duim naar beneden vindt u het formulier.