Ga naar de inhoud

Heeft u een klacht? Of wilt u ons een compliment maken? We horen het graag!

Wil je ons of een van onze medewerkers een compliment geven?
Dat horen wij natuurlijk graag! Misschien wil je ons blij maken met een berichtje waarover je precies tevreden bent? Een formulier vind je onder de groene knop met de duim omhoog.

Ben je ontevreden over Welwonen?
Heb je bijvoorbeeld een klacht over onze dienstverlening? Vind je dat wij iets niet goed hebben gedaan? We stellen het op prijs als je het ons vertelt. Onder de groene knop met de duim naar beneden vind je het formulier.