Urgentieregeling

Heeft u dringend woonruimte nodig en wilt u gebruikmaken van een urgentieregeling? U kunt urgentie aanvragen bij de Regionale Urgentiecommissie. De voorwaarden leest u hieronder. De kosten zijn € 55,38 (prijspeil 2022).

Om in aanmerking te komen voor de urgentieregeling moet u allereerst aan de hierna genoemde voorwaarden voldoen. Daarna vult u het aanvraagformulier in met gebruikmaking van uw DigiD.

De Regionale urgentiecommissie beslist of u in aanmerking komt voor urgentie. De commissie bestaat uit drie gekozen leden, een voorzitter en een secretaris.

De leden komen iedere drie weken bij elkaar om de urgentieaanvragen te bespreken. Binnen twee weken na een bespreking ontvangt u schriftelijk bericht.

Als u recht op urgentie heeft wordt u slechts één woning toegewezen in uw huidige gemeente. Bij het niet accepteren van de woning vervalt de urgentie.

 

Voorwaarden aanvragen urgentie

  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch West-Friesland.
  • U woont minimaal 1 jaar in West-Friesland.
  • Uw inkomen is lager dan € 44.655 (prijspeil 2021);
  • Uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Denk aan medische redenen (noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte), sociale problemen (huiselijk geweld), relationele reden (echtscheiding), financiële omstandigheden (werkloosheid);
  • Als u om bepaalde redenen in een andere plaats wilt wonen, moet dit onderbouwd worden door een sociaal of medisch deskundige.


Bij vragen kunt u bellen met de secretaris van de Regionale Urgentiecommissie, Jacqueline Gutter, op 0229-252200 of e-mailen naar wonen@hoorn.nl.