Ga naar de inhoud

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland-Noord.

Als Welwonen uw klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost kunt u contact opnemen met de Bovenregionale Geschillencommissie Noord Holland Noord. Deze is ingesteld door de woningcorporaties die actief zijn in de regio’s Kop Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Waterland en West-Friesland. 

De Bovenregionale geschillencommissie NHN is onafhankelijk en bestaat uit vijf leden. Naast de voorzitter hebben twee leden zitting op voordracht van de huurdersorganisatie(s) en leden op voordracht van het bestuur. Tijdens een zitting bestaat de commissie uit drie leden, waarvan naast de voorzitter één lid op voordracht van de huurdersorganisatie(s) en één lid op voordracht van het bestuur. De leden rouleren bij de vergaderingen. Ze hebben geen relatie met Welwonen en ze hebben zitting in de commissie op persoonlijke titel.

 • Heeft u een klacht? Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Welwonen? We lossen dit graag samen met u op. Vult u het klachtenformulier in, na ontvangst nemen we contact met u op. 
   
 • Heeft Welwonen uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Meld uw klacht dan bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord Holland Noord. Leest u eerst het klachtenreglement van de Bovenregionale geschillencommissie NHN. Daarna kunt u uw klacht sturen naar onderstaand adres.

  Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland-Noord
  Antwoordnummer 521
  1800 VB Alkmaar
  E-mailadres: geschillencommissieNHN@gmail.com