Verantwoording en toezicht

Welwonen bestaat uit twee stichtingen die beide geleid worden door dezelfde directeur-bestuurder. Daarmee is Welwonen een zogenaamde personele unie met twee toezichthouders: een Raad van Commissarissen voor Woondiensten Enkhuizen en een Raad van Commissarissen voor Welzijnswerk Enkhuizen.

Koersplan

De samenleving is continue in beweging, terwijl de keuzes die wij maken decennialang impact kunnen hebben op Enkhuizen. Met de kennis van nu kijkt Welwonen een aantal jaren vooruit. We laten onze strategie, structuur en cultuur op elkaar aansluiten.

Ons koersplan 'Huiswaarts 2020-2025' beschrijft waar wij als Welwonen naartoe willen en de stappen die wij daartoe willen zetten. 

 

Aw Governance inspectierapport Woondiensten Enkhuizen

Op 18 januari 2021 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een inspectie uitgevoerd bij Stichting Woondiensten Enkhuizen te Enkhuizen. Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken tijdens deze governance inspectie heeft Aw geconcludeerd dat de woningcorporatie aanzienlijke verbeteringen in governance heeft gerealiseerd. Op veel punten voldoet Stichting Woondiensten Enkhuizen aan de criteria voor goed bestuur.
Download van het rapport Governance Inspectie Aw.

Cameratoezicht

Welwonen maakt bij en in haar kantoorpand gebruik van cameratoezicht ter bescherming van cliënten, huurders, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen.

Bij de inzet van cameratoezicht dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden tussen het belang van de organisatie en de impact op de privacy van de personen die gefilmd worden.

In ons cameraprotocol zijn de uitgangspunten en regels opgenomen die door Welwonen gehanteerd worden bij de inzet van camera’s.