Ga naar de inhoud

Als praten niet meer helpt, schakel dan gratis de hulp in van Buurtbemiddeling Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland.

Blijft de (geluids)overlast van jouw buren aanhouden, ondanks dat je vriendelijk gemeld hebt dat je er last van hebt? Schakel dan gratis Buurtbemiddeling Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland in.

Buurtbemiddeling heeft als doel conflicten tussen buren doeltreffend op te lossen. Hiervoor worden goed getrainde vrijwilligers ingezet als bemiddelaar.

Buurtbemiddelaars zijn neutraal, geven geen oordeel en kiezen geen kant. Buren proberen met behulp van deze bemiddelaars zelf tot een duurzame oplossing te komen.

Als praten niet meer helpt...

Klik op de groene knop om contact op te nemen met Buurtbemiddeling SED.

Telefoonnummer 0229-212587
e-mail: buurtbemiddelingsed@netwerkhoorn.nl

flyer buurtbemiddeling