Huurdersportaal

Voor het aanvragen van medehuurderschap moet u bijlagen meesturen. 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangen wij graag een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie waaruit dit blijkt of een kopie van uw trouwakte of akte van geregistreerd partnerschap. Voeg van beiden een kopie identiteitsbewijs toe. 

Bij een duurzame gemeenschappelijke huishouding ontvangen wij graag een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar samenwoont. Voeg bewijsstukken toe waaruit blijkt dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Voeg van beiden een kopie identiteitsbewijs toe.

Ik vraag het medehuurderschap aan voor